Aankondiging Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Geen afbeelding beschikbaar
Strona internetowa został ustawiony szczególnie z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a również prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się działalnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej także odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a także prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy. Blog internetowy omawia prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia nadzoru ponad ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych poprzez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego oraz formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego także inspektora ochrony danych i tryb jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za wykroczenie przepisów ustawy.

Aanbieding:

Contact: Izabela, Kołobrzeg, tel. 6429797722, email: izabela-o936@poczta.pl
Datum toegevoegd: 12-12-2019