Aankondiging Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Geen afbeelding beschikbaar
Sprzedam książkę gdzie znaleźć sprawozdanie finansowe spółki jest Rachunek zysków i strat za rok 2019 – sens i postać, Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019, Zestawienie przemian w kapitale własnym 2019, Rachunek przepływów pieniężnych 2019, Sprawozdanie z działalności 2019, Deklaracja kontynuowania działalności 2019, Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego również odroczonego za rok 2019, Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – reguły ujmowania, Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.

Aanbieding:

Contact: Kornelia, Zamość, tel. 7832231560, email: dkornelia1733@onet.pl
Datum toegevoegd: 06-12-2019