Aankondiging Sprzedam postępowanie karne nowe

Sprzedam postępowanie karne nowe

Geen afbeelding beschikbaar
W artykule położono parcie na wyobrażenie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone pozostały rozmyślania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to lecz zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podniesienia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu dodatkowo inkwizycyjności postępowania karnego.

Aanbieding:

Contact: Roksana, Słupsk, tel. 7890301542, email: wroksana.b304@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 09-03-2020