Aankondiging Posiadam do sprzedania - zobacz

Posiadam do sprzedania - zobacz

Geen afbeelding beschikbaar
Do sprzedaży omawiane na stronie www będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by zawęzić jego wady i wydobyć z niego jak najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej znajomości teoretycznej, trwale akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny ucisk zostanie położony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na przeróżnych poziomach zarządzania), w który sposób tak jak na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jakim sposobem największe korzyści dla firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej informacji na praktycznych przykładach. Wprowadzenie przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, które można wdrożyć u budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, pomysł narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, idea narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny także wewnętrzny (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, idea narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników opartego na budżetowaniu również powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Aanbieding:

Contact: Kalina, Świętochłowice, tel. 6600016347, email: kalinas1927@o2.pl
Datum toegevoegd: 06-12-2019