Aankondiging Poprowadzę akta osobowe w firmie

Poprowadzę akta osobowe w firmie

Geen afbeelding beschikbaar
Firma moja pozwala sprawdzić, czy przyjęte i funkcjonujące w zakładzie procedury postępowania z dokumentacją osobową nie naruszają przepisów i zasad prawa pracy. Szczególną uwagę zwracam przy tym na aspekt ochrony danych osobowych, które zawarte są w każdym dokumencie składanym do tych akt. Zapraszam do kontaktu z moją firmą

Aanbieding:

Contact: Klaudia, Częstochowa, tel. 5855887784, email: klaudia_j1242@tlen.pl
Datum toegevoegd: 15-12-2019