Aankondiging Płace w Biuro Rachunkowe Agnieszka Fiałek, Milena Pozorska s.c.

Płace w Biuro Rachunkowe Agnieszka Fiałek, Milena Pozorska s.c.

Geen afbeelding beschikbaar
Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury albo renty przy potrącaniu sum egzekwowanych przez tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o obszar obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia

Aanbieding:

Contact: Oskar, Lubin, tel. 5980941814, email: oskar.c565@poczta.pl
Datum toegevoegd: 23-03-2020