Aankondiging Legendy Łodzi

Legendy Łodzi

Geen afbeelding beschikbaar
Najstarsze wzmianki dotyczące Łodzi pochodzą z końca wieku XIII. W owym okresie miasto była wsią książęcą, przekazaną biskupom Kujawskim przy użyciu księcia łęczyckiego- Władysława. Był rok kalendarzowy 1332, podczas gdy zaczęto używać życia określenia Łódź w odniesieniu do wsi leżącej przy trakcie piotrkowskim. Na początku XIV w. Łódź była niewielką wsią o znikomym znaczeniu. Znajdowały się w ową stronę wówczas, gdy podają źródła, 44 domostwa. Wraz z początkiem wieku XV (rok 1414) spośród inicjatywy biskupów Kujawskich rozpoczęto obsługiwanie mające na celu nadanie wsi praw miejskich. Wysiłki nie atletyczny się daremne. 15 lipca 1423 r. Łódź uzyskała prawa miejskie z nadania króla Władysława Jagiełły. Od tamtej pory jest dozwolone w tej chwili bez ograniczeń mówić o historii miasta Łódź.

Aanbieding:

Contact: Oliwier, Chorzów, tel. 7391647666, email: oliwier_c400@gmail.com
Datum toegevoegd: 28-01-2020