Aankondiging Kupię nowe zamówienie na art. sanitarne

Kupię nowe zamówienie na art. sanitarne

Geen afbeelding beschikbaar
Artykuł wyjaśnia do jakiej kwoty zamówienia publiczne bez przetargu i nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała poświęcony komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on rezygnację z pisemnej formy komunikacji na rzecz porozumiewania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (faks i środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofertach w postaci katalogu elektronicznego albo dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. W trakcie artykułu omówimy kto musi stosować zamówienia publiczne sygnatura elektroniczny, platformę e-Zamówienia, definicję środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego, narzędzia i urządzenia wymagane do zagwarantowanie zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych, prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ESPD, przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych. Artykuł adresowany jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jakim sposobem zarówno dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych innymi słowy zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu jest podobnie kierownik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Artykuł zamówienia publiczne jakie dokumenty adresowany do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych

Aanbieding:

Contact: Bartosz, Piekary Śląskie, tel. 6628630492, email: lbartoszd781@o2.pl
Datum toegevoegd: 11-06-2020