Aankondiging Jak wypisać wniosek o użytkowanie wieczyste

Jak wypisać wniosek o użytkowanie wieczyste

Geen afbeelding beschikbaar
Strona www do ustawy o księgach wieczystych i hipotece został przygotowany z myślą o praktykach tj. radcach prawnych, adwokatach, sędziach, prawnikach w firmach połączonych z branżą nieruchomości innymi słowy z instytucjami finansowymi, organach rejestrowych, instytucjach finansowych, a podobnie osobach fizycznych, jakie w obrocie prywatnym i aktywności gospodarczej używają wartości swoich nieruchomości pod zabezpieczenie. Strona www ustawy o księgach wieczystych i hipotece także przepisów zgrupowanych zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące peryfraza wszystkich kodeksów ustawy. Napisana jest przez pragmatyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz obejmuje istotne akty prawne warunkujące działanie zabezpieczeń na nieruchomości przy ich powstawaniu, zmianach, egzekucji, z uwzględnieniem formy, funkcji notariatu i specyfiki procedur bankowych. Zapraszamy

Aanbieding:

Contact: Oliver, Poznań, tel. 5823188445, email: coliver366@poczta.pl
Datum toegevoegd: 29-02-2020