Aankondiging Firma sprzeda obsługę w transakcjach zagranicznych

Firma sprzeda obsługę w transakcjach zagranicznych

Geen afbeelding beschikbaar
Autorzy naszej strony www dokładnie omawiają: nowe, zmienione warunki w zakresie dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia newralgicznych pojęć (m.in.: wypłata transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty oraz podstawy prawnej dla dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po wyrażenie omowne przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, jakim sposobem zarówno elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.), jak i podstawowym narzędziem do weryfikacji cen transferowych; zagadnienia spojone z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności złączone ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa; specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w zakresie cen transferowych. Zapraszamy na nasza stronę www

Aanbieding:

Contact: Izabela, Piła, tel. 6239805924, email: izabela_b954@interia.pl
Datum toegevoegd: 05-12-2019