Aankondiging Do sprzedania nowe prawo własności

Do sprzedania nowe prawo własności

Geen afbeelding beschikbaar
Ustawa, wskutek na jej szczególny przedmiot, jakim jest zdeterminowanie zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nie jest w tym miejscu wyjątkiem i w jaki sposób pokazuje praktyka, jej stosowanie jest uwarunkowane od dotychczasowego doświadczenia danego organu w tym zakresie. Choć mogłoby się wydawać, że ustawa licząca dziesięć artykułów nie będzie rodziła praktycznych problemów, to jednak praktyka pokazuje, że jej stosowanie nie jest łatwe – co również potwierdza nieco bogate orzecznictwo trybunałów administracyjnych. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi element zbioru przepisów prawnych odnoszących się do prawa użytkowania wieczystego. W obowiązującym porządku prawnym instytucja użytkowania wieczystego ma charakter cywilno-prawny, jednak jej funkcjonowanie, wiąże się zarówno z szeregiem regulacji o charakterze administracyjno-prawnym.

Aanbieding:

Contact: Bianka, Gorzów Wielkopolski, tel. 7431498949, email: gbiankal929@tlen.pl
Datum toegevoegd: 13-12-2019