Aankondiging Do sprzedania mam nowe komentarze

Do sprzedania mam nowe komentarze

Geen afbeelding beschikbaar
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest zwłaszcza dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – mecenasów i radców prawnych również na rzecz notariuszy i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych dodatkowo studentów, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego także niektórych innych ustaw. Nowelizacja wskutek na swoją obszerność i profil ma fundamentalne znaczenie na rzecz przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, jaka weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych przemian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w sprawie przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się wyjątkowo do szerokich zmian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym w szczególności niezmiernie istotnych przemian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a zarówno licznych zmian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Aanbieding:

Contact: Gracjan, Puławy, tel. 5696324791, email: gracjan.980@onet.pl
Datum toegevoegd: 09-12-2019