Aankondiging Biuro poprowadzi sprawy spadkowe dla Ciebie

Biuro poprowadzi sprawy spadkowe dla Ciebie

Geen afbeelding beschikbaar
Prawo spadkowe normuje skutki ustawowe śmierci osoby fizycznej. Śmierć podmiotu, któremu przysługiwało określone prawo, z reguły nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego prawa. Istniejące w chwili śmierci osoby fizycznej układy cywilnoprawne również z reguły nie wygasają, lecz przechodzą na inne podmioty. Kwestie z tym złączone normowane są przepisami prawa spadkowego. Z uwagi na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają z reguły charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

Aanbieding:

Contact: Tobiasz, Ruda Śląska, tel. 6528787964, email: gtobiasz1005@o2.pl
Datum toegevoegd: 10-03-2020