Aankondiging Biuro podatkowe Western S.A.

Biuro podatkowe Western S.A.

Geen afbeelding beschikbaar
Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz według międzynarodowych kanonów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy utensylia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wspólnie z oceną za poziom wskaźników finansowych, jakim sposobem i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: analiza pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki opłacalności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie także (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego przybory punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej. Budowa sprzęt oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa na bazie scoringu. Test narzędzia na kilku przykładach.

Aanbieding:

Contact: Leon, Opole, tel. 5948045119, email: leon.t1303@gazeta.pl
Datum toegevoegd: 24-01-2020